logo-opz-barevn-1

Mikrojesle AKTIVÁČEK

Provoz Mikrojeslí Aktiváček byl ukončen k 30.06.2022.

šlo o alternativní a flexibilní formu služby péče o dítě, jejímž cílem je výchova a všestranný rozvoj a zároveň také pomoc rodičům při propojování osobního života s profesním. Projekt Mikrojesle Aktiváček byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.

Provoz jsme zahájili dne 1.8.2017, nejprve v prostorách Baťovského domku ve Zlíně, nyní nově od 01.09.2018 jsme měli k dispozici nadstandartní prostory v přírodě, u obce Provodov nedaleko Zlína, s vlastní saunou a zahradou, o děti se staral profesionální a kvalifikovaný personál. Hlavní výhodou Mikrojesliček byl malý kolektiv a to v počtu 4 dětí, kdy se pečující osoba může věnovat individualizovaně a maximálně různým potřebám každého dítěte.

Velkou výhodou bylo, že si rodič mohl sám volit jak často a v jakém časovém rozsahu bude dítě mikrojesle navštěvovat, zda denně či pouze určitý den v týdnu. Naše mikrojesličky měly relativně dlouhou provozní dobu, a to od 07:00 do 17:00, což je další benefit v dnešní uspěchané době, která na rodiče klade vysoké pracovní časové nároky. Přijímali jsme děti ve věku od šesti měsíců do 4 let.

Hlavním cílem Mikrojesliček Aktiváček bylo, aby Vaše děti byly u nás spokojené a rády se
k nám vracely. Cílem plánu výchovy u dětí mladších dvou let byla snaha o „bezproblémovou“ adaptaci dítěte v rámci skupiny více dětí a cizích pečujících osob, zvládání odloučení od rodičů, socializace osobnosti dítěte, učení a posilování správných hygienických návyků, učení a posilování sebe obsluhy a samostatnosti v oblasti hygieny, oblékání, stolování, úklidu a rozvoje řeči.

U starších dětí bylo pak dbáno vedle rozvoj a zdokonalování v samostatném oblékání, svlékání a obouvání, zapojování dětí do kolektivních prací hlavně příprava na „školkový režim“ tzn. dodržování pravidel, uvědomování si hranic, respektu a empatii k druhým, rozvoj v oblasti přírodovědy, tělovýchovy, matematiky a anglického jazyka.

U všech věkových skupin jsme se snažili o maximální podporu rozvoje hrubé a jemné motoriky, rozvoj řeči a slovní zásoby vše formou hravého tvoření, s využitím prvků a pomůcek alternativního výchovně vzdělávacího programu Montessori a dalších vzdělávacích a pedagogických směrů a programů jako např. intuitivní pedagogika, Waldorfská pedagogika, projekt Výchova Nevýchovou či Výchova bez poražených.

Náš výchovně vzdělávací program jsme nazvali „Přátelství s přírodou“, základem je přirozené a hravé putování rytmem celého roku od jara do zimy v duchu environmentální výchovy, tedy odpovědný vztah k přírodě, budování vztahu s krásnou a divokou přírodou a jejich obyvatel, empatický vztah k místu a lidem a v neposlední řadě úžas nad obyčejnými věcmi. Zahrada jako svět k objevování plná rostlin a dřevin, zákoutí s kameny, vodou, pařezy, stromy, šiškami, pískovištěm a blátovištěm. Další ekosystém jako les, louka, pole a potok v úzkem dosahu. Učení se tradicím a rituálům.

Dále nám jsou blízké aktivity jako například muzikoterapie, jóga, cvičení Pět tibeťanů pro děti, dechová cvičení, Sofioterapie – léčení duchovních příčin nemocí.

Hodnoty Mikrojesliček Aktiváček

  • Bezpečí – staráme se o absolutní bezpečí Vašich dětí při všech aktivitách
  • Důvěra – děláme maximum pro to, abyste nám Vy i Vaše děti mohli důvěřovat
  • Spolehlivost – chceme být pro Vás tím nejspolehlivějším partnerem
  • Laskavost – pečujeme o Vaše děti s co největší laskavostí

Proč právě naše Mikrojesle?

  • Rodinná atmosféra
  • Hravé tvoření
  • Přátelská komunikace
  • Vědomý přístup ke vzdělávání
  • Enviromentální výchova

Koordinátorka projektu Mikrojesle Aktiváček Bc. Martiny Kovalčíkové.

e-mail: aktivacek@aktivnezivotem.cz