logo-opz-barevn-1
loga-aktivek-1

V současné době naše Dětská skupina není v provozu, čekáme ale na vyjádření MPSV kde jsme podali žádost o znovuobnovení provozu od 01.09.2019, sledujte proto náš web případně facebookové stránky.

Jde o alternativní, individualizovanou a flexibilní formu služby péče o dítě, jejímž cílem je výchova a všestranný rozvoj a zároveň také pomoc rodičům při propojování osobního života s profesním. Projekt dětská skupina Aktiváček je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.

Velkou výhodou je, že si rodič může sám volit jak často a v jakém časovém rozsahu bude dítě dětskou skupinu navštěvovat, zda denně či pouze určitý den v týdnu. Naše dětská skupina Aktiváček má dlouhou provozní dobu, a to od 07:00 do 17:30, což je další benefit v dnešní uspěchané době, která na rodiče klade vysoké pracovní časové nároky. Přijímáme děti ve věku 2 až 6 let.

Hlavním cílem dětské skupiny Aktiváček je, aby Vaše děti byly u nás spokojené a rády se k nám vracely. Cílem plánu výchovy u dětí mladších dvou let je adaptace dítěte v rámci skupiny více dětí a pečujících osob, zvládání odloučení od rodičů, socializace osobnosti dítěte, učení a posilování správných hygienických návyků, učení a posilování sebe obsluhy a samostatnosti v oblasti hygieny, stolování
a rozvoje řeči. U starších dětí je pak dbáno na rozvoj samostatného oblékání, svlékání a obouvání, zapojování dětí do kolektivní práce
a další.

U všech věkových skupin podpora rozvoje hrubé a jemné motoriky, rozvoj řeči a slovní zásoby, hravé tvoření, muzikoterapie, využití prvků a pomůcek alternativního výchovně vzdělávacího programu Montessori a dalších vzdělávacích a pedagogických směrů a programů jako např. intuitivní pedagogika, Waldorfská pedagogika, projekt Výchova Nevýchovou a projekt Thomase Gordona Výchova bez poražených.

Proč právě naše dětská skupina?

  • Rodinná atmosféra
  • Hravé tvoření
  • Přátelská komunikace
  • Vědomý přístup k péči a výchově

Hodnoty dětské skupiny Aktiváček

  • Bezpečí – staráme se o absolutní bezpečí Vašich dětí při všech aktivitách
  • Důvěra – děláme maximum pro to, abyste nám Vy i Vaše děti mohli důvěřovat
  • Spolehlivost – chceme být pro Vás tím nejspolehlivějším partnerem
  • Laskavost – pečujeme o Vaše děti s co největší laskavostí

Více informací na e-mailu: dsaktivacek@aktivnezivotem.cz.