loga-aktivek-1

Dětská skupina Aktiváček je alternativní, individualizovanou a flexibilní formu služby péče o dítě ve věku 1,5 až 3 roky. Jejímž cílem je péče, výchova a všestranný rozvoj dětí včetně harmonické adaptace dětí v kolektivu a zvládnutí odloučení od rodičů. Zároveň jde o velkou pomoc rodičům při propojování osobního života s profesním, díky zařízením jako jsou dětské skupiny a mikrojesle mohou maminky v rámci rodičovské dovolené dříve nastoupit do pracovního procesu, podstoupit rekvalifikaci či se vrhnout do vysněného podnikání. Projekt dětská skupina Aktiváček je spolufinancován Evropskou unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost.

Velkou výhodou je, že si rodič může sám volit jak často a v jakém časovém rozsahu bude dítě dětskou skupinu navštěvovat, zda denně či pouze určitý den v týdnu. Naše dětská skupina Aktiváček má nově provozní dobu od 07:00 do 16:00. Přijímáme děti od osmnácti měsíců od čtvrtých narozenin již pak dítě musí nastoupit do mateřské školy.

Hlavním cílem dětské skupiny Aktiváček je, aby Vaše děti byly u nás spokojené a rády se k nám vracely. Cílem plánu výchovy u dětí mladších dvou let je adaptace dítěte v rámci skupiny více dětí a pečujících osob, zvládání odloučení od rodičů, socializace osobnosti dítěte, učení a posilování správných hygienických návyků, učení a posilování sebe obsluhy a samostatnosti v oblasti hygieny, stolování
a rozvoje řeči. U starších dětí je pak dbáno na rozvoj samostatného oblékání, svlékání a obouvání, zapojování dětí do kolektivní práce
a další.

U všech věkových skupin podpora rozvoje hrubé a jemné motoriky, rozvoj řeči a slovní zásoby, hravé tvoření, muzikoterapie, využití prvků a pomůcek alternativního výchovně vzdělávacího programu Montessori a dalších vzdělávacích a pedagogických směrů a programů jako např. intuitivní pedagogika, Waldorfská pedagogika, projekt Výchova Nevýchovou a projekt Thomase Gordona Výchova bez poražených či projekt Respektovat a být respektován.

Proč právě naše dětská skupina?

  • Rodinná atmosféra
  • Hravé tvoření
  • Přátelská komunikace
  • Vědomý přístup k péči a výchově

Hodnoty dětské skupiny Aktiváček

  • Bezpečí – staráme se o absolutní bezpečí Vašich dětí při všech aktivitách
  • Důvěra – děláme maximum pro to, abyste nám Vy i Vaše děti mohli důvěřovat
  • Spolehlivost – chceme být pro Vás tím nejspolehlivějším partnerem
  • Laskavost – pečujeme o Vaše děti s co největší laskavostí

Více informací na e-mailu: dsaktivacek@aktivnezivotem.cz.

Ke stažení: PLÁN VÝCHOVY A PÉČE (.pdf)