Posláním Aktivně životem o.p.s. je podpora aktivit a služeb pro děti všech věkových kategorií a jejich rodiče.

onas
kosty

Cílem Aktivně životem o.p.s. je:

 • poskytování obecně prospěšných služeb v sociální oblasti, oblasti vzdělávání a kultury
 • organizace kulturních aktivit, seminářů, workshopů, konferencí
 • realizace nových a netradičních akcí a aktivit
 • realizace aktivit zábavných, ale zároveň a edukativních
 • podpora logického a technického myšlení u dětí
 • podpora talentovaných dětí a mládeže
 • osvětová činnost v oblasti zdravého způsobu života
 • realizace volnočasových aktivit pro děti a mládež
 • navazování sociálních partnerství, mezinárodní spolupráce

Naše činnost:

 • dětská skupina Aktiváček
 • interaktivní výstavy
 • vzdělávací semináře
 • příměstské tábory pro děti
 • dětské programy na zakázku
 • tvořivé dílny

Naše hodnoty:

 • poskytování kvalitních služeb
 • náš flexibilní tým přistupuje ke klientům vstřícně a s respektem
 • jsme kreativní, inovativní a rádi se učíme
 • naše stabilní organizace přistupuje ke své práci spolehlivě a zodpovědně
 • práce v Aktivně životem o.p.s. nás opravdu baví

Fotografie z našich již proběhlých aktivit si můžete prohlédnout zde »